fragor1

Frågor?

Hör av dig till oss om du undrar något.

Ladda ned broschyr

MARKSANERING

DACO kan ordna hela processen ifrån provtagning till återställd mark. Fokus i dessa projekt är miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Marksaneringar blir alltmer vanliga sett till nya användningsområden för mark. I takt med att industrimark ger plats till bostadsmark ställs stora krav på att marken inte innehåller hälsofarliga ämnen. Ett sätt att avhjälpa denna problematik är att använda någon av de tillgängliga metoderna för att rena marken. I vissa fall kan bortforslande för hantering på annan ort vara den bästa lösningar.

IMG-20210304-WA0005
areco-contractor_rivning-marksanering_scantomten_2016
areco-contractor_rivning_kopcentrum_2017
Gravning-Va-EL-Dalshult

processen

design-project

Design-project preparation in accordance with clients requirements

construction & renovation

The process of construction and renovation according to project

budget approval

Budget analysis, corrections and approval with the client

handover

A full walk-through of the project with the client and the architect

Populära frågor

Yes, you can make changes to your floor plan. We have always allowed our purchasers to customize our plans to meet their needs. However, all changes must be approved by us to ensure that they will meet site and structural requirements.

Yes, you can make changes to your floor plan. We have always allowed our purchasers to customize our plans to meet their needs. However, all changes must be approved by us to ensure that they will meet site and structural requirements.

Yes, you can make changes to your floor plan. We have always allowed our purchasers to customize our plans to meet their needs. However, all changes must be approved by us to ensure that they will meet site and structural requirements.

Referenser

areco-contractor_rivning-marksanering_scantomten_2016

Rivning och marksanering Scantomten

Rivning och marksanering på gamla Scantomten i Ängelholm Beställare: Ängelholmshem Ängelholm, Skåne

Se fler referenser - Klicka här

Sök på hemsidan