Välkommen till DACO i Helsingborg

En unik leverantör genom att
erbjuda ett brett utbud av
specialiserade tjänster

DACO är en unik leverantör genom att erbjuda ett brett utbud av specialiserade tjänster. Tack vare en ledningsgrupp och personalstyrka ifrån olika bakgrunder kan vi hantera komplexa rivningar, saneringar och håltagningar. Läs gärna mer genom att gå in på respektive affärsområde! 
DACO arbetar efter ett ledningssystem som säkerställer att vi ständigt förbättrar processerna för kvalité, miljö, arbetsmiljö samt bolagsstyrningen.
DACO har sitt huvudkontor i Helsingborg och arbetar rikstäckande.
Vi använder marknadens modernaste maskiner och har engagerade medarbetare.
Vi har högt ställda krav på vårt utförande, arbetsmiljö, återvinning och konkurrenskraftiga priser.

Nedan presenteras inom vilka områden vi är verksamma

Rivning

Vi utför stora som små rivningar i hela Sverige.

Läs mer här

RIVNING

SELEKTIV RIVNING

Vi är duktiga på inomhusrivningar och stambyten.

Läs mer här

SELEKTIV RIVNING

SANERING

Godkända och kompetent personal till all form av sanering (PCB, asbest, m m).

Läs mer här

SANERING

MARKSANERING

Vi erbjuder en helhetslösning för sanering av förorenade mark.

Läs mer här

MARKSANERING

Miljö

Vi utför miljötekniska undersökningar.

Läs mer här

MILJÖ

HÅLTAGNING

Vi utför komplexa samt enklare håltagningar och sågningar.

Läs mer här

HÅLTAGNING

ÅTERBRUK

Vi hjälper dig med demontering av byggnadselement samt maskiner till återbruk.

Läs mer här

ÅTERBRUK

MASSHANTERING

DACO är en etablerad och trygg partner inom masshantering.

Läs mer här

MASSHANTERING

KROSSNING

Vi demonterar byggnadselement samt maskiner till återbruk.

Läs mer här

KROSSNING

TRANSPORT

DACO bedriver åkeriverksamhet åt interna och externa kunder.

Läs mer här

TRANSPORT

rivning-kalmar-hamn
rivning-byateatern-kalmar
rivning-vislanda-sagverk

Läs mer om våra referenser

Läs mer om våra referenser

ERFARENHET

Ett erkänt duktigt och professionellt rivningsföretag med lång erfarenhet.

KVALITET

Sedan vi grundades 1999 har kvalitet varit ett viktigt ledord.

ARBETSMILJÖ

Vår personal är vår viktigaste resurs. Vi arbetar aktivt efter en hållbar och säker arbetsmiljö.

MILJÖ

Vi är specialister på att återvinna och återbruka material.

MASKINPARK

Vi har en modern maskinpark med specialiserade redskap. Vi ligger i framkant gällande miljöklassning.

MED FOKUS PÅ MILJÖN

Janssons Entreprenad är ett företag som värderar ett hållbart arbetssätt högt både internt och externt. Vi arbetar därför efter ett skräddarsytt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem med syfte att ständigt hålla oss medvetna och uppdaterade om de senaste teknikerna och utrustningen på marknaden. Janssons Entreprenad jobbar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster för att minska vår miljöpåverkan och vi ser ständigt över vårt arbetssätt med avsikt att finna mer hållbara lösningar. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning som är uppbyggd på 65 000 kvadratmeter som tillåter oss att hantera och återvinna material på ett säkert och miljövänligt sätt

Läs mer

SPECIALISTER SEDAN 1946

Jansson Entreprenad är ett entreprenadföretag med lång erfarenhet av typiska entreprenaduppdrag såväl som stora och komplexa projekt som kräver stor yrkesskicklighet och varsamhet. Vi hjälper företag med hela processen från förstudie till utfört arbete. Vår styrka ligger främst i vår långa erfarenhet som medför att vi hanterar varje projekt med precision. Majoriteten av våra projekt berör totalentreprenad inom rivning och anläggningsarbeten. Vi har varit verksamma inom just dessa områden i över 25 år vilket innebär att vi är ett entreprenadföretag som varit med ända från grunden – när alla lagar och krav inom arbetsområdet tillkom.

Läs mer

Offertförfrågan

Våra tjänster

KONTAKTA OSS    Sök på hemsidan